Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης που χρωστάνε το εργαστήριο του μαθήματος Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ να προσέλθουν σε συνάντηση με τη διδάσκουσα το μαθήματος την
Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 11.00 στο εργαστήριο της Έρευνας Μάρκετινγκ.
Από το εργαστήριο
Αντωνία Δελησταύρου
Καθ. Εφαρμογών