Με την κατάργηση του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, οι ενεργοί φοιτητές του μεταφέρονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στην Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ.

Με την ένταξη των φοιτητών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μάρκετινγκ, ώστε να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο. Οι βαθμοί των μαθημάτων του προγράμματος Εμπορίας και Διαφήμισης στα οποία έχουν επιτύχει, μεταφέρονται και κατοχυρώνουν αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ σύμφωνα με τους κανόνες αντιστοίχισης που δημοσιεύονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
-> Αντιστοίχιση Μαθημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης σε Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ