Οι φοιτητές του Τμήματος ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ καλούνται να ξεκινήσουν κανονικά την παρακολούθηση των μαθημάτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που χρωστούν και που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2018-19.

Σύντομα θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των βαθμών τους στο πρόγραμμα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων.

Η έναρξη της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων θα ανακοινωθεί προσεχώς (περί τα τέλη Μαρτίου) και δε θα συμπίπτει με τις δηλώσεις των κανονικών φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.