Τομέας Μάρκετινγκ
Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης
Τομέας Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης