karapistolis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ

 

Α.1     Διδάκτωρ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ημερομηνία λήψης του διπλώματος η 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1996. Ο τίτλος της διατριβής μου είναι «Δημιουργία λογισμικού για την κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων«. Η έναρξη του χρόνου της διατριβής έγινε στις 4/10/93. Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στα επιστημονικά πεδία της Στατιστική, της Ανάλυσης Δεδομένων, της διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών εισηγμένων εταιρειών σε χρηματιστήρια. Βαθμός ΑΡΙΣΤΑ.

 

Α.2     Διπλωματούχος του Τμήματος Μεταπτυχιακών σπουδών  του κλάδου Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Ημερομηνία λήψης του διπλώματος η 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟY 1988. Βαθμός ΑΡΙΣΤΑ

 

A.3      Πτυχιούχος Μαθηματικός της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Ημερομηνία λήψης του πτυχίου 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 1973.Βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.

 

Α.4    Η Διεύθυνση ΔΙΕΦΕΣ του ΥΠΕΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 1984-85, ενέκρινε την αποστολή μου για μετεκπαίδευση στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) των Παρισίων (ΓΑΛΛΙΑ). Στο Πανεπιστήμιο αυτό υπό την καθοδήγηση του καθηγητού J.P Benzecri, παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Β. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

Β.1 Βοηθός  στην έδρα της Στατιστικής της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ νυν   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από 13/12/76 έως 15/5/80.

 

Β.2 Από τις 15/4/1980 έως σήμερα υπηρετώ στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Θεσσαλονίκης.

 

Β.2.1 Στις 20-01-1989 εντάχθηκα στην βαθμίδα του Καθηγητή και παρέμεινα σ” αυτήν μέχρι τις 10/07/01, ενώ στις  8/5/2002 εκλέχθηκα (βάσει του νόμου 2916/2001) Τακτικός Καθηγητής του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Τ.Ε.Ι.Θ) .

 

Η  επαγγελματική μου απασχόληση σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού τομέα

 

Β.3 Διετέλεσα επιστημονικός συνεργάτης της INFODATA A.E την περίοδο 1/5/90 έως 31/8/95

 

Β.4 Διετέλεσα επιστημονικός συνεργάτης της ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗΣ Σύμβουλοι Επενδύσεων Α.Ε την περίοδο 1/10/95 έως 30/6/96 βάσει της απόφασης Ε5/1643 -4-8-1995 του ΥΠΕΠΘ

 

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Το επιστημονικό μου έργο περιλαμβάνει την διδακτορική μου διατριβή, το λογισμικό SPA που συνοδεύει την διατριβή, εννέα βιβλία και δύο μονογραφίες, δημοσιεύσεις μετά από κρίση σε  επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικά προγράμματα και πλήθος αναφορών στο επιστημονικό μου έργο..

 

Γ.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Γ.1.1 Τίτλος διατριβής: «Δημιουργία λογισμικού για την κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων». Παρουσιάστηκε στο Τμήμα Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη.

 

Γ.1.2 Οδηγίες χρήσης του λογισμικού SPA

 

Το λογισμικό Solvent Portfolio Analysis (-S.P.A-) συνοδεύει την διδακτορική διατριβή. Αντικείμενο του προγράμματος αυτού είναι η κατάρτιση του φερέγγυου χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων. Λειτουργεί σε περιβάλλον MS-DOS και είναι γραμμένο σε γλώσσα GW BASIC

 

Γ.2  ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Γ.2.1 ΒΙΒΛΙΑ

 

Γ.2.1.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Εκδόσεις Ανικούλα 1998

 

Γ.2.1.2 ΦΕΡΕΓΓΥΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ. Συνθετική Προσέγγιση της εξέλιξης των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών. Εκδόσεις Ανικούλα 1999.

 

Γ.2.1.3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ. Εκδόσεις Ανικούλα 1999

 

Γ.2.1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ 2000

 

Γ.2.1.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Έκδοση του ιδίου.2000

 

Γ.2.1.6  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .Εκδόσεις Ανικούλα 2001

 

Γ.2.1.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στατιστική δίχως μοντέλα. Τόμος Ι. Εκδόσεις Ανικούλα 2008.

 

Γ.2.1.8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή Θεσσαλονίκη 2010

 

Γ.2.1.9  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκδόσεις Αλτινζής  Θεσσαλονίκη 2011

 

Γ.2.1.10  ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Εκδόσεις Αλτινζής  Θεσσαλονίκη 2011

 

 

Γ.2.2  ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Γ.2.2.1  Η μέθοδος του επιμερισμού των αποδόσεων

 

Γ.2.2.2 Το πρόγραμμα  M.A.D (MÉTHODES  D΄ ANALYSES DES DONNÉES). ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

Γ.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

Γ.3.1 KARAPISTOLIS D. (1986)»Codage et analyse d’une epreuve logique», Cachiers d’Analyse des Données Vol. XI, No 4  pp. 482-484.

 

Γ.3.2  ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. ,ΚΑΤΟΣ Α. και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.(2000). «Πρόταση επιλογής φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων», Επιστημονικό περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ. Τόμος  50, Τεύχος 1,2 Ιανουάριος-Ιούνιος 2000.

 

Γ.3.3  ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. (2002) «Η χρηματιστηριακή αγορά ως θερμοδυναμικό σύστημα». Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών No. 2, σελ.. 47.

 

Γ.3.5 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2002) «Το λογισμικό MAD».Τετράδια ανάλυσης δεδομένων. Τεύχος2  σελ. 133

 

Γ.3,6 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2003) «Προβλήματα με τα οποία δεν ασχολούνται επαρκώς τα τρία μεγάλα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τις απόψεις των ψηφοφόρων τους» Τετράδια Ανάλυσης  Δεδομένων. Τεύχος 4, σελ. 77

 

Γ.3.7 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Θ. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2006):Μία μη παραμετρική μέθοδος Διακρίνουσας ανάλυσης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 6, σελ.65-74

 

Γ.3.8 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2007): Επεξεργασία τριδιάστατων πινάκων IxJxK Η περίπτωση των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδος με οκτώ γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη την περίοδο 2002-2004 Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 8, σελ. 23-33

 

Γ.3.9  ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2009) Μία νέα προσέγγιση επεξεργασίας ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς με βάση τις αρχές της σημειομετρίας. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 10, σελ. 37-51

 

Γ.3.10  ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2010)  Συγκριτική αξιολόγηση k ομάδων βάσει p κριτηρίων με την χρήση ενός πίνακα αποστάσεων. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 11 σελ. 132-143.

 

Γ.3.11 KARAPISTOLIS D., STALIDIS G.,(2011) “Factor Data Analysis and Econophysics: Application in Market Segmentation”, Journal of engineering science and technology review Volume 4 Issue 3 Special Issue on Econophysics. Pages 256 – 260

 

Γ.4  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

Γ.4.1 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.(1994)»Κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου από μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών των Αθηνών με την μέθοδο της ταξινόμησης κατ” αύξουσα ιεραρχία με τη βοήθεια των λογισμικών VACOR KAI FACOR.»Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Οικονομολόγων 7 έως 10 Απριλίου 1994. Πρακτικά συνεδρίου σελ.269-295. Θεσσαλονίκη

 

Γ.4.2 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. ΚΑΤΟΣ Α ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1994) «Πρόταση επιλογής φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων».  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) Λευκωσία- στις 4-7 Μαϊου 1994.Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 90 ΚΥΠΡΟΣ

 

Γ.4.3  ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. (1995).»Κατανομή των μετοχών του φερέγγυου χαρτοφυλακίου». 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ).10-12 Ιουνίου 1995,Δελφοί. Πρακτικά συνεδρίου σελ. 105-112

 

Γ.4.KARAPISTOLIS D.,PAPADIMITRIOY G.,KOUTSOUPIAS N. (1995). «Relationship Implications among Solvency Portfolio Aspects». 3th Balkan Conference on operational Research  16-19 October 1995, Thessaloniki,Greece. Proceedings Vol. II pp.820-833

 

Γ.4.5   ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.(1996).«Συμβολή της χαοτικής θεωρίας στον προσδιορισμό των παραγόντων που περιγράφουν τη χρηματιστηριακή αγορά”. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ).18-20 Απριλίου 1996, Ξάνθη. Πρακτικά συνεδρίου σελ.156-165

 

Γ.4.6  ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ. (2004) «Στρατηγικές των κομμάτων και πολιτικός ανταγωνισμός από την οπτική των πολιτών που έλκονται από αυτά: Η περίπτωση των τριών μεγαλύτερων κομμάτων». Τριάντα χρόνια Δημοκρατία Το σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-2004. Πρακτικά Συνεδρίου Ρέθυμνο 20-22 Μαϊου 2004. σελ.196.

 

Γ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 

Γ.5.1 KARAPISTOLIS D.,PAPADIMITRIOU G.,KOYTSOUPIAS N.,(1997) «Mutual Fund Solvency.A proposal for mutual fund performance evaluation».  In “New Operational Approaches for Finacial Modeling”.Ed C. Zopounidis. pp.365-374.Physica-Verlag .A Spinger Verlag Company.Heidelberg. Η εργασία παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 19th Meeting on Financial Modelling. Chania November 28-30, 1996.

 

Γ.5.2   KARAPISTOLIS D.,PAPADIMITRIOY G.,SIRIOPOULOS C.,MARKELLOS R.,(1997). «Proposal for the composition of a Solvant Portfolio with Chaos Theory and Data Analysis».In  “Operational Tools in the Management of Finacial Risks”.Ed.C. Zopounidis.pp.3-11.Kluver Academic Publishers,Boston.

 

Γ.5.3  ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.(1996).»Μια πρώτη προσέγγιση για την κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου από μετοχές του χρηματιστηρίου αξιών των Αθηνών με την μέθοδο της ταξινόμησης κατ” αύξουσα ιεραρχία». Επιστημονική επετηρίδα, τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ι.Π.Λιάκη. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τόμος XII,τεύχος ΙΙ,σελ.281-317

 

Γ.5.4   ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.,ΚΑΤΟΣ Α. και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.(1996). «Πρόταση επιλογής  φερέγγυου χαρτοφυλακίου με την διακριτική ανάλυση». In “Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, Σίσκος Ι., Ζοπουνίδης Κ. και Παππής Κ. (eds), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης,Χανιά,σελ.135-140.Η εργασία παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 10ου  Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών στα Χανιά από 10-12 Νοεμβρίου 1994

 

Γ.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ

 

Γ.6.1  KARAPISTOLIS D. and CHATZIASTERIOU C. (1999) “ Evaluating the Performance of Mutual Funds via a software application”. EURO Working Group on Finacial Modelling 25th Meeting in Vienna . 18-20 November 1999.

 

Γ.6.2  KARAPISTOLIS D. (2001) «Method for Allocation of the Returns». 10TH IFORS SPECIAL CONFERENCE «New Trends in Banking Management». Athens 1-3 April 2001

 

Γ.6.3 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ. (2003) «Δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος με την μέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών»  Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές επιχειρήσεις. 26-27 Μαϊου 2003 ΑΘΗΝΑ  σελ. 245

 

Γ.6.4 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ.(2009) “  ”. 2o Διεθνές Συνέδριο Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεθοδολογικά Πρότυπα στην  Οικονομία και Διοίκηση στην Αθήνα 24-26 Μαϊου 2009

 

Γ.6.5 KARAPISTOLIS D, CHATZIPANTELIS TH, TAYLARIDOY E..(2010) « Prospect of the parties with respect to the Leaders’ profiles: Perceptions of citizens ». 6th  International Political Marketing Conference στις  24-25 Σεπτεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη

 

Γ.6.6 KARAPISTOLIS D, RAMMOU M.(2010) «Political Marketing – The new era of Democracy».  6th  International Political Marketing Conference στις  24-25 Σεπτεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη

 

Γ.7    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (με ανακοινώσεις)

 

Γ.7.1 Συμμετείχα στο 4ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Θεσσαλονίκης , το οποίο διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη στις 8-9 Απριλίου 1994.

 

Γ.7.2  Συμμετείχα στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που οργάνωσε το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) , το οποίο διεξήχθη στην Λευκωσία-ΚΥΠΡΟΣ στις 4-7 Μαϊου 1994.

 

Γ.7.3 Συμμετείχα στο 10ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), το οποίο διεξήχθη στα Χανιά στις 10-12 Νοεμβρίου 1994

 

Γ.7.4  Συμμετείχα στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που οργάνωσε το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) , το οποίο διεξήχθη στους Δελφούς στις 9-11 Ιουνίου 1995.

 

Γ.7.5  Συμμετείχα στο 3rd  Balkan Conference on Operational Research  που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) , το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 16-19 Οκτωβρίου 1995

 

Γ.7.6 Συμμετείχα στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που οργάνωσε το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) , το οποίο διεξήχθη στη Ξάνθη στις 18-20 Απριλίου 1996.

 

Γ.7.7 Συμμετείχα στο 19TH Meeting of the EURO Working Group on Financial Modeling που διοργανώθηκε στα Χανιά στις 28-30 Νοεμβρίου 1996.

 

Γ.7.8 Συμμετείχα στο 25TH Meeting of the EURO Working Group on Financial Modeling που διοργανώθηκε στη Βιέννη στις 18-20 Νοεμβρίου 1999.

 

Γ.7.9 Συμμετείχα  στο 10th IFORS SPECIAL CONFERENCE που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) στην Αθήνα στις 1-3 Απριλίου 2001.

 

Γ.7.10 Συμμετείχα στο 1ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων στην Κομοτηνή 27-29 Σεπτεμβρίου 2001

 

Γ.7.11 Συμμετείχα στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές επιχειρήσεις. Που διοργάνωσε το Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας στις 26-27 Μαϊου 2003 στην Αθήνα

 

Γ.7.12 Συμμετείχα στο 2ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων στην Κομοτηνή 2-4 Οκτωβρίου 2003.

 

Γ.7.13 Συμμετείχα στο 3ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων στη Χαλκιδική 15-18 Σεπτεμβρίου 2005.

 

Γ.7.14 Συμμετείχα στο 4ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων στη Καρδίτσα στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2007

 

Γ.7.15 Συμμετείχα στο 5ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων στο Ρέθυμνο στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2009

 

Γ.7.16 Συμμετείχα στο 2o Διεθνές Συνέδριο Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεθοδολογικά Πρότυπα στην  Οικονομία και Διοίκηση στην Αθήνα 24-26 Μαϊου 2009

 

Γ.7.17 Συμμετείχα στο 6th  International Political Marketing Conference στις  24-25 Σεπτεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη

 

Γ.7.18 Συμμετείχα στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων στη Θεσσαλονίκη στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2011

 

Δ.    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Δ.1.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Α) Που βρίσκονται σε εξέλιξη

 

Δ.1.Α.1. Είμαι επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Τεχνολογίες Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης στο σχεδιασμό τουριστικών προϊόντων» εντάσσεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Προϋπολογισμός 75.000 ευρώ Από 1/4/2012 μέχρι 31/3/2015

 

Δ.1.Α.2. Συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα «Δημιουργία Εννοιολογικού Θησαυρού για την Υποστήριξη Διαφημιστών με χρήση Ψυχαγωγικού Λογισμικού» το οποίο εντάσσεται στο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

 

Β) Που περατώθηκαν

 

Δ.1.Β.1  Διετέλεσα επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ με την Υ.Α Ε5/295 12/2/91 με τίτλο «Συνθετική προσέγγιση της εξέλιξης των χρηματιστηριακών τιμών» το οποίο έλαβε επίσης έγκριση συνέχισης  με την Υ.Α Ε5/289 5/2/902.

 

Δ.1.Β.2 Διετέλεσα επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Σύνδεση ΑΕΙ-ΤΕΙ με επιχειρήσεις».

 

Δ.1.Β.3 Είχα συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο :»Καινοτομίες στη Διαχείριση Παραγωγής-Οργάνωση Επιχειρήσεων μέσω Logistic-Information Technology-Τηλεματικής  το οποίο είναι ενταγμένο στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT- Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη Βιομηχανική μεταβολή. Έτος 2000.

 

Δ.1.Β.4   Συμμετείχα σε ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PETRA το έτος 1990

 

Δ.1.Β.5   Συμμετείχα σε ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FORCE το έτος 1994

 

Δ.1.Β.6  Συμμετείχα στην ερευνητική ομάδα του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙΘ υπό την  αιγίδα του  ΥΠΕΠΘ με την Ε5/3710 16/8/90,η οποία ασχολήθηκε με την «Οργάνωση Μάρκετιγκ των βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιοχής Θεσσαλονίκης

 

Δ.1.Β.7 Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο :»Καινοτομίες στη Διαχείριση Παραγωγής-Οργάνωση Επιχειρήσεων μέσω Logistic-Information Technology-Τηλεματικής  το οποίο είναι ενταγμένο στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT- Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη Βιομηχανική μεταβολή. Έτος 2000.

 

Δ.1.Β.8 Διετέλεσα επιστημονικός Υπεύθυνος στο πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» από τους ασθενείς χρήστες των υπηρεσιών του» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την 4Η ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης το οποίο υλοποιήθηκε το 2008.

 

Δ.1.Β.9   Διετέλεσα επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ««Διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ για τις εντυπώσεις που έχουν σχετικά με τις σπουδές που πραγματοποιούν στο ίδρυμα και τις μελλοντικές προσδοκίες που τους προσφέρει η απόκτηση του πτυχίου σε συνδυασμό με τον ψυχισμό που αναδύεται από την καθημερινότητα που βιώνουν», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ, το έτος 2008.

 

Δ.1.Β.10  Διετέλεσα επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση των απόψεων των νέων μεταξύ 18 και 35 ετών για τους πιθανούς κινδύνους της υγείας τους από την χρήση των νέων τεχνολογιών ειδικότερα από την κινητή τηλεφωνία και το Internet» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ, το έτος 2009.

 

 

Δ.2     ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΟΥ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 

Η αναγνωρισμένη συμβολή μου στην πρόοδο της επιστήμης διαπιστώνεται από τις ακόλουθες αναφορές σε διατριβές ή εργασίες και συγγράμματα άλλων ερευνητών.

 

Δ.2.1 ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ. “Προσδιορισμός της ιδανικής μετρικής απόστασης και καλύτερου τρόπου ομαδοποίησης στις διάφορες μεθόδους της αυτόματης ταξινόμησης κατά αύξουσα ιεραρχία”. Διδακτορική διατριβή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 1997, σελίδες 158  και 190

 

Δ.2.2 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ “Μορφολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη της νόσου του HODEKIN και ιδιαίτερα των κυττάρων  STERNBERG-REED και HODEKIN. Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ 1997, σελίδες 102 και 112

 

Δ.2.3  ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “Στατιστική ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς της Β. Ελλάδος με χρήση Σχεσιακών Βάσεων και Δομημένης Γλώσσας Ερωταποκρίσεων”.In “Λογισμικό Στατιστικής ανάλυσης δεδομένων”. Διδακτορική διατριβή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 1999, σελίδες 7 και 9

 

Δ.2.4 ΓΑΓΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .«Διδακτική και Ιστορία των Μαθηματικών” ERASMUS ICP-94-G-2011/11 Θεσσαλονίκη 1995, σελίδες 7-8 και 409-410.

 

Δ.2.5  ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ «Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων. Μέθοδοι και Εφαρμογές». Εκδόσεις Νέα Σύνορα ,1999. σελίδα 265.

 

Δ.2.6 ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΟΣΜΑΣ » Ιστολογική μελέτη της εν τω βάθει επέκτασης του γλωττιδικού καρκινώματος» .Διδακτορική διατριβή της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. 1991,σελίδα  8.

 

Δ.2.7 ΦΛΩΡΟΥ Γ. «Οι μετρικές απόστασης στην ανάλυση δεδομένων» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 1 σελ. 41

 

Δ.2.8 ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Κλίμακες αξιολόγησης» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 1 σελ. 51

 

Δ.2.9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Ανάλυση κειμένων με μεθόδους ανάλυσης δεδομένων». Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 1 σελ. 117

 

Δ.2.10 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Ν. «S-PRO: Εφαρμογή υλοποίησης μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 1 σελ. 128

 

Δ.2.11  ΜΑΣΟΥΡΑ Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Δημόσιες δαπάνες για την απασχόληση και σχετική θέση των 15 χωρών-μελών της Ε.Ε. με τις μεθόδους AFC και CAH. Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 2 σελ. 51

 

Δ.2.12  ΜΟΣΧΙΔΗΣ Ο. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Πρόταση νέων δεικτών και νέας μετρικής για την ανάλυση κλιμάκων αξιολόγησης μέσω των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων». Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 2 σελ. 73

 

Δ.2.13  ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Οι Ευρωπαϊκές χώρες όπως φαίνονται από την διαχρονική εξέλιξη στους δείκτες της πραγματικής οικονομίας (1981-1998) Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 2 σελ. 132

 

Δ.2.14 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. «Η τηλεοπτική ταυτότητα των Ελλήνων τηλεθεατών μέσα από το φαινόμενο του big Brother . Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων.       Τεύχος 3 σελ. 52

 

Δ.2.15 ΜΑΛΛΙΑΡΗ Α. «Ανάκτηση πληροφοριών από τον αυτοματοποιημένο κατάλογο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης». Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 4 σελ. 135

 

Δ.2.16 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΜΑΡΚΟΣ Α. «Θέσεις πολιτών για την EXPO 2008 στη Θεσσαλονίκη» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 4 σελ. 162

 

Δ.2.17 ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ. ΤΑΜΠΑΚΗΣ Σ. «Η εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών στη διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών του νομού Πρεβέζης». Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 5 σελ. 158

 

Δ.2.18 ΜΑΣΟΥΡΑ Ε. ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Β. «Ανεργία ΑΕΠ μισθοί και δημόσιες δαπάνες για την απασχόληση στις 15 χώρες μέλη της Ε.Ε» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 6 σελ. 127

 

Δ.2.19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Σ. ΚΑΡΑΚΟΣ Α. «Ανάλυση Δεδομένων σε θέματα αλλαγής στάσης των φοιτητών».Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 6 σελ. 151

 

Δ.2.20 ΦΛΩΡΟΥ Γ. «Λάθη συλλογής και κωδικοποίησης δεδομένων» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων.   Τεύχος 6 σελ. 161

 

Δ.2.21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Σ. ΚΥΡΙΔΗΣ Α. ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Γ.  « Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση των στάσεων μαθητών για την πολιτική και τους πολιτικούς στην Ελλάδα» . Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 7 σελ. 159

 

Δ.2.22 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ κ.α «Προσέγγιση του προφίλ των διαθέσιμων στο διαδίκτυο εφημερίδων με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων». Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 8  σελ. 54

 

Δ.2.23 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Η λογομετρία κειμένων και οι αποκαλύψεις ιδιομορφιών» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 8 σελ. 80

 

Δ.2.24 ΜΑΛΛΙΑΡΗ Α. « Εφαρμογή μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων προς μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους». Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος  8 σελ. 105

 

Δ.2.25 ΖΩΚΑΡΗΣ Ν. κ.α «Ικανοποίηση ασθενών από τις μερικές οδοντοστοιχίες» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 9 σελ. 79

 

Δ. 2.26 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α, ΜΕΝΕΞΕΣ Γ. « Διερεύνηση των προσωπικών αξιών σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Θεσσαλονίκης». Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος 10 σελ.174

 

Δ. 2.27 ΜΑΣΟΥΡΑ Ε. «Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα (1974-2008) μέσα από τη διαχρονική τους εξέλιξη» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος  11 σελ. 37

 

Δ.2.28 ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ Α,ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ, ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. «Καταγραφή της ανεργίας της Ελλάδας σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο» Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος  11 σελ. 50

 

Δ.2.29 ΜΕΝΕΞΕΣ Γ, ΜΑΡΚΟΣ Α, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. «Πρόταση Μεθόδου Διόρθωσης των Αδρανειών των Παραγοντικών Αξόνων που προκύπτουν από την εφαρμογή της AFC στον πίνακα Burt. Τετράδια  Ανάλυσης Δεδομένων. Τεύχος  11 σελ. 173

 

Δ.2.30 Evangelos Manolas and Stilianos Tampakis «Environmental Responsibility:Teachers’ Views» Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 12, no. 1, pp. 27ñ36, 2010

 

Δ.3  ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Δ.3.1   Διετέλεσα κριτής επιστημονικών εργασιών που υποβλήθηκαν  στα πλαίσια του 19th Meeting on Financial Modelling. Chania November 28-30, 1996

 

 

Ε.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Ε.1 ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Από το 16/5/1980 δίδαξα στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης τα εξής μαθήματα:

α/α ΜΑΘΗΜΑ α/α ΜΑΘΗΜΑ
1 Στατιστική Επιχειρήσεων 7 Σύγχρονη Τεχνολογία  ΙΙ
2 Ανάλυση Δεδομένων 8 Οικονομικά Μαθηματικά
3 Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ 9 Διαχείριση χαρτοφυλακίων
4 Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ 10 Αμοιβαία Κεφάλαια
5 Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων 11 Τεχνική Ανάλυση χρημ/κων προϊόντων
6 Σύγχρονη Τεχνολογία Ι-Πολυμέσα

 

 

Ε.2  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ε.2.1    Ανέπτυξα το λογισμικό  M.A.D το οποίο χρησιμεύει για μελέτη επιστημονικών ερευνών με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων.  Χρησιμοποιείται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του Ε! εξαμήνου. Ο κώδικας του προγράμματος παρουσιάζεται στον τόμο με τίτλο » ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ M.A.D« αναπτυγμένο σε 334 σελίδες μεγέθους Α4.

 

Ε.2.2  Ανέπτυξα το λογισμικό P.P.M το οποίο χρησιμεύει στη μελέτη της εξέλιξης των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών και στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων, χρησιμοποιώντας μεθόδους της Τεχνικής Ανάλυσης. Χρησιμοποιείται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του Ζ! εξαμήνου. Ο κώδικας του προγράμματος παρουσιάζεται στον τόμο με τίτλο » ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ P.P.M « αναπτυγμένο σε 156 σελίδες μεγέθους Α4

 

Ε.2.3   Ανάπτυξη του λογισμικού M.F.M για την μελέτη και διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εφαρμόζοντας την πρωτότυπη μεθοδολογία του «Επιμερισμού των Αποδόσεων» η οποία χρησιμοποιείται για την  αξιολόγηση Α/Κ. Διδάσκεται μαζί με το λογισμικό P.P.M στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του Ζ! εξαμήνου. Ο κώδικας του προγράμματος παρουσιάζεται στον τόμο με τίτλο » ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ M.F.M « αναπτυγμένο σε 88 σελίδες μεγέθους Α4

 

Ε.3     ΣΥΜΒΟΛΗ   ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Ε.3.1   Διετέλεσα Πρόεδρος της Επιτροπής αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σε οκτώ εξάμηνα, το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΤΕ και σήμερα ακολουθείται από τους φοιτητές του Τμήματος. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου ως Πρόεδρος συνέβαλα στην διαμόρφωση της ύλης δύο νέων θεωρητικών μαθημάτων στα οποία οι φοιτητές εξασκούνται και με τα προγράμματα που δημιούργησα στα εργαστήρια των μαθημάτων αυτών. Η εισαγωγή των μαθημάτων αυτών υπήρξε πρωτοποριακή καθόσον τα εισήγαγα για πρώτη φορά στην εκπαίδευση φοιτητών Τμήματος ΤΕΙ. Πρόκειται γα τα μαθήματα ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που διδάσκεται στο Ε! εξάμηνο και ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που διδάσκεται στο Ζ! εξάμηνο.

 

Ε.3.2    Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ορίστηκα ως Υπεύθυνος Διαχειριστής της Ιστοσελίδας του Τμήματος στο Διαδίκτυο, η διεύθυνση της οποίας είναι www.mkt.teithe.gr

 

Ε.3.3 Το πρόγραμμα MAD το οποίο διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματος για τις ανάγκες του    εργαστηρίου του μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, χρησιμοποιείται και από τους φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόσκληση του Καθηγητή Γ. Παπαδημητρίου.

 

Ε.3.4   Διετέλεσα Πρόεδρος της Επιτροπής αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του .ΑΤ.Ε.Ι.Θ και σήμερα ακολουθείται από τους φοιτητές του Τμήματος.

 

ΣΤ.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΣΤ.1  Διετέλεσα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1988-89 και 1989-1990  Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης

 

ΣΤ.2  Διετέλεσα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07 και 2007-2008  Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης

 

ΣΤ.3  Διατελώ για την ακαδημαϊκή περίοδο 2008-2010  Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης

 

ΣΤ.4 Συμμετέχω ως Προϊστάμενος του Τμήματος στην ΟΜΕΑ με κύριο καθήκον στην επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών ώστε να υποβληθεί στην Α.ΔΙ.Π  ο πλήρης φάκελος της αξιολόγησης του Τμήματος.

 

ΣΤ.5  Διετέλεσα Υπεύθυνος του Τομέα Μαθημάτων  Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης τα ακαδημαϊκά έτη 1990-91, 1991-92,2000-01, 2001-2002, 2002-2003 2003-2004,2004-2005,2005-2006

 

ΣΤ.6 Διατελώ Υπεύθυνος του Τομέα Μαθημάτων  Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2012

 

Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΙ

 

Ζ.1 Αποτελώ μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE) από το 1995.

 

Ζ.2 Οργάνωσα ημερίδα χρηματιστηριακού περιεχομένου στο 1ο MONEY SHOW που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21/12/97

 

Ζ.3  Είμαι μέλος του EURO Group on financial Modeling

Ζ.4 Έλαβα Έπαινο μετά χρηματικού επάθλου από τον Σύλλογο υπαλλήλων  της Τραπέζης της Ελλάδος για τις επιδόσεις που πραγματοποίησα στις μεταπτυχιακές σπουδές μου.

 

Η.    ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Η.1  Πολύ καλός γνώστης της Γαλλικής γλώσσας