Γιώργος Σταλίδης Ο Γιώργος Σταλίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙΘ. Ανήκει στον Τομέα Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης και διδάσκει τα μαθήματα: Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων, Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ/κός Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, έχει μεταπτυχιακό Μάστερ σε Αυτόματο Έλεγχο και Τεχνολογίες Πληροφορικής του UMIST Μεγάλης Βρετανίας και διδακτορικό σε τεχνολογίες μοντελοποίησης, προσομοίωσης και επεξεργασίας εικόνας από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ.

Η επιστημονική του ειδίκευση είναι στις τεχνολογίες πληροφορικής για εξαγωγή και μοντελοποίηση γνώσης και την πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διαχείριση και μοντελοποίηση δεδομένων, αναγνώριση προτύπων, τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας καθώς και οι διαδικτυακές εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν. Έχει ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία σημάτων και εικόνων, στα πολυδιάστατα μοντέλα, νευρωνικά δίκτυα και συστήματα διαχείρισης γνώσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση εργασίας: ΑΤΕΙΘ, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη
Τηλ/φαξ: (+30) 2310 013246
Email: stalidgi@mkt.teithe.gr
Ωρες επικοινωνίας: Δευτέρα 9:15-10:00, Τετάρτη 10:00-11:30, Πέμπτη 11.30-12.15

Μαθήματα

Βιογραφικό σημείωμα