Το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πολυμεσικών Εφαρμογών είναι ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΑΤΕΙΘ, θεσμοθετημένο με απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ (4ης Συνεδρίασης της 8/3/2006).

Αντικείμενο Έρευνας

Το αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει έρευνα σε μεθόδους και τεχνολογίες που καλύπτουν τη διαδικασία έρευνας αγοράς και σχεδιασμού, προώθησης και διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ειδικών κλάδων της πληροφορικής. Το εργαστήριο ειδικεύεται σε:

 • διαχείριση και ανάλυση δεδομένων
 • αναγνώριση προτύπων
 • μοντελοποίηση
 • εξόρυξη γνώσης

και γενικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων πληροφορικής που υποστηρίζουν τις δράσεις επιχειρηματικότητας με βάση την πληροφορία.

Επιπλέον, το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολυμεσικών και διαδικτυακών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν με χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Αποστολή

Αποστολή του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας, η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) στον τομέα της έρευνας, η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ειδικότερα :

 1. Η διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 2. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με συναφείς στόχους.
 3. H ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς σπουδαστές στο πλαίσιο των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου.
 4. Η συνεργασία μεταξύ του εργαστηρίου και Πανεπιστημιακών εργαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3794 (Α” 156).
 5. Η εκτέλεση ερευνητικών έργων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
 6. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και η πραγματοποίηση εκδόσεων.

Προσωπικό

Υπεύθυνος: Δρ. Δημήτριος Καραπιστόλης, Καθηγητής
Μέλη: Δρ. Γεώργιος Σταλίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Δρ Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών
Τεχνικό προσωπικό: κα Ευδοκία Κωνσταντινίδου

Ερευνητική Δραστηριότητα

1. Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα σε εξέλιξη

Dankman_logo Τεχνολογίες Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης στο Σχεδιασμό Τουριστικών Προϊόντων 

Data Analysis and Knowledge Management Technologies for Planning Tourism Products

Περίοδος εκτέλεσης 1/4/2012 ως 31/3/2015. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.

Συμμετοχή στο:

 • Δημιουργία Εννοιολογικού Θησαυρού για την Υποστήριξη Διαφημιστών με χρήση Ψυχαγωγικού Λογισμικού

Περίοδος εκτέλεσης 1/1/2012 ως 31/12/2014. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.

2. Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα που έχουν ολοκληρωθεί

α. «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 18 ΚΑΙ 35 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ INTERNET» Περίοδος εκτέλεσης από 1-10-2009 έως 30-6-2010. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την επιτροπή ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος έργου: καθ. Δρ. Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης.

β. «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ»:Περίοδος εκτέλεσης1-4-2008 έως 31-3-2009. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την επιτροπή ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος έργου: καθ. Δρ. Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης.

γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ. Περίοδος εκτέλεσης 1-6-2007 έως 31-12-2007. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Δ!Υ.Π.Ε Μακεδονίας-Θράκης (του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Το ύψος της χρηματοδότησης ανερχόταν στις 10.000 ευρώ.Υπεύθυνος έργου: καθ. Δημήτριος Καραπιστόλης.

3. Προϊόντα

 • Δημιουργία τριών πακέτων λογισμικού (M.AD, P.P.M, M.F.M) που αποτελούν ολοκληρωμένες εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και τεχνικής ανάλυσης χρηματιστηρίου.
         MADlogo     Méthodes d” Analyses des Données (MAD)
PPMlogo       Professional Portfolio Manager (PPM)

4. Δημοσιεύσεις

Κατάλογος πρόσφατων δημοσιεύσεων του εργαστηρίου

 Επικοινωνία

Το Εργαστήριο στεγάζεται στους χώρους του διδακτικού εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πολυμεσικών Εφαρμογών, αιθ.1 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης.

Διεύθυνση

Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πολυμέσων,

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

ΤΘ 141 GR,  17 χλμ Θεσ/νίκης Σίνδου

57 400 Θεσσαλονίκη

Τηλ/φαξ: 2310791567

karap@mkt.teithe.gr