1. Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα σε εξέλιξη

  Dankman_logo Τεχνολογίες Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης στο Σχεδιασμό Τουριστικών Προϊόντων 

Data Analysis and Knowledge Management Technologies for Planning Tourism Products

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.Περίοδος εκτέλεσης 1/4/2012 ως 31/3/2015.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ Δημήτριος Καραπιστόλης
Επικοινωνία:Δρ Γιώργος Σταλίδης stalidgi@mkt.teithe.gr
archimedes3 Δημιουργία Εννοιολογικού Θησαυρού για την Υποστήριξη Διαφημιστών με χρήση Ψυχαγωγικού Λογισμικού Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.Περίοδος εκτέλεσης 1/9/2012 ως 31/8/2015.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ Νικόλαος Εξαδάκτυλος nexadakt@mkt.teithe.gr

2. Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα που έχουν ολοκληρωθεί

1. «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 18 ΚΑΙ 35 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ INTERNET» Περίοδος εκτέλεσης από 1-10-2009 έως 30-6-2010. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την επιτροπή ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος έργου: καθ. Δρ. Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης.
2. «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ»Περίοδος εκτέλεσης1-4-2008 έως 31-3-2009. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την επιτροπή ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος έργου: καθ. Δρ. Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ.Περίοδος εκτέλεσης 1-6-2007 έως 31-12-2007. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Δ!Υ.Π.Ε Μακεδονίας-Θράκης (του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Το ύψος της χρηματοδότησης ανερχόταν στις 10.000 ευρώ.Υπεύθυνος έργου: καθ. Δημήτριος Καραπιστόλης.
4. Χορήγηση του Λογισμικού MAD του Δρος Δημητρίου Καραπιστόλη στα Νοσοκομεία στα πλαίσια της συνεργασίας του θεσμοθετημένου εργαστηρίου «Ανάλυση Δεδομένων και Πολυμεσικών Εφαρμογών» με την Γ! ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης. Η χρηματοδότηση έγινε από την Γ! ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης.